Služby

- Realizácia a opravy elektroinštalácií, bleskozvodov ...

- Realizácia elektrického podlahového kúrenia

- Výroba rozvádzačov

- OPaOS (revízie) elektrického ručného náradia a strojov

- OPaOS (revízie) elektrických spotrebičov 

- OPaOS (revízie) a realizácia bleskozvodov

- OPaOS (revízia) a realizácia elektrických prípojok NN 

- OPaOS (revízie) a realizácia elektroinštalácií budov 

- OPaOS (revízia) elektrorozvádzačov

- Zabezpečenie projektovej dokumentácie

- Popis obvodov, okruhov a vývodov elektrorozvádzačov

- Vypracovanie správy o OPaOS

- Poradenská činnosť pri realizácii, rekonštrukcii elektroinštalácií,   bleskozvodov, pri     kúpe nehnuťeľností, atď.

 - Admistratívne úkony spojené s odberným miesto pre SSD.

 - Predaj a montáž elektrických kotlov PROTHERM