Úvod

Realizácia a rekonštrukcia elekroinštalácií, bleskozvodov, elektrických prípojok a vykonávanie OPaOS (revízií) východiskových a periodických, budov - domov, bytov, obchodných prevádzok, elektrických prípojok , atď., vypracovanie protokolov o určení vonkajších vplyvov a projektovej dokumentácie atď. Výroba elektrorozvádzačov, OPaOS (revízia) elektrického ručného  náradia, strojov, spotrebičov, kancelárskej techniky, rozvádzačov, staveniskových rozvádzačov podľa Vyhlášky MPSVaR SR č.: 508/2009 Z.z a jej novelizácie MPSVaR č.:398/2013 a 234/2014     vykonávaných  na  základe oprávnenia  č.: 070/2/2020 - EZ -S,O (OU,R,M) - E2,A

 Správa o OPaOS "revízna správa" do 24 hodín.